ΥΛΙΚΟ

  • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς σχετικό με την δράση του ΣΕΠ μέσα από το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. ΑΡΧΕΙΟ .PDF
  • Οδηγός γονέων για τη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. ΑΡΧΕΙΟ .PDF
  • Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα  ΑΡΧΕΙΟ .DOC
  • Υπεύθυνη Δήλωση.  ΑΡΧΕΙΟ .DOC
  • Πρότυπο Αίτησης. ΑΡΧΕΙΟ .DOC
     
  • ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα αποτελεί μια κατανοητή τυποποιημένη επισκόπηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εμπειρίας του καθενός.

Παρέχει πληροφορίες για:
• την εκπαίδευση
• την επαγγελματική εμπειρία
• τις ικανότητες στις ξένες γλώσσες
• τα πρόσθετα προσόντα και επιδεξιότητες που έχετε αποκτήσει εκτός εκπαιδευτικών φορέων

Μπορείτε να "κατεβάσετε" την ελληνική μορφή βιογραφικού σημειώματος ή να επιλέξετε την μορφή του βιογραφικού στην γλώσσα που θέλετε από τον επίσημο δικτυακό τόπο της CEDEFOP

ΒΑΣΕΙΣ 2006 ΑΕΙ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90%), ΒΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΙ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90%)

 

[Αρχή] [Γραφείο ΣΕΠ] [Nέα] [Εξεταστέα Ύλη] [Βάσεις 2006] [Θέματα 2005] [AΕΙ - ΤΕΙ] [Μηχανογραφικό] [Υλικό]