Χρήσιμες Συνδέσεις

·        http://www.ypepth.gr/:  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

·        http://www.pi-schools.gr/:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:  Μαθήματα, Βιβλία, Ύλη

·        http://195.251.20.34/grdefault.asp:  Δίκτυο ΣΕΠ Νέστωρ

·        http://195.251.20.34/proflist.asp#d1:   Μονογραφίες επαγγελμάτων χωρίς ειδική ειδίκευση

·        http://195.251.20.34/professions.asp :  Επαγγελματικές Μονογραφίες

·        http://www.edra.gr/: Εκπαιδευτικές Πληροφορίες

·        http://www.spoudes.gr/:    Εκπαιδευτικές Πληροφορίες

·        http://www.teach.gr/:   Εκπαιδευτικές Πληροφορίες

·        http://www.sch.gr/index.jsp : Το Δίκτυο των Εκπαιδευτικών

·        http://www.teach.gr/:  Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

·        http://www.eap.gr/: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

·         http://195.251.20.34/studies.asp:    Σπουδές και Επαγγέλματα

·        http://www.asep.gr/ : Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

·        http://www.cambridgeesol.org/index.htm:  Αγγλικά διπλώματα

·        http://www.ifa.gr: Γαλλικά διπλώματα

·        http://users.otenet.gr/~eefthes/themata/themasep.htm: Θέματα ΑΣΕΠ καθηγητικών κλάδων

·        http://www.horizontes.gr/:  Φροντιστήριο με ενδιαφέρουσες πληροφορίες

·        http://www.google.com.gr/:   Μηχανή αναζήτησης

 

Gunet
Το δίκτυο των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Πληροφορίες, δραστηριότητες, βάσεις δεδομένων, ευρωπαϊκά προγράμματα.

Eπαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
H Eταιρία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. είναι θυγατρική του Ο.Α.Ε.Δ. και έχει ως σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με πληροφορίες για το θεσμικό σύστημα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορα καίρια θέματα όπως το Ευρώ, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέλλον της, την απασχόληση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων Πολιτών, τους νέους και τις σπουδές τους.

Kέντρο Eξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης
Το Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρέχει τη δυνατότητα για ενδοσχολική και από απόσταση επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.
Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά εργασίας, ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο των λειτουργιών του Ο.Α.Ε.Δ. και των θυγατρικών του, παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και προοπτικών στους τομείς της αγοράς εργασίας, εξέλιξη των επαγγελμάτων και διάγνωση των αναγκών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.


Αbout Greece
Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφόρησης του Υπουργείου Τύπου και Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης με γενικότερες πληροφορίες για τη χώρα μας.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
H ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού που παρέχει πληροφορίες για την ελληνική νομοθεσία που αφορά ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, επενδυτικά, στρατολογικά θέματα, για τη νομοθεσία χωρών υποδοχής που αφορούν τους Έλληνες της Διασποράς. Ο Οδηγός της Παλιννόστησης και ο Οδηγός της Διασποράς σε ηλεκτρονική μορφή παρέχουν πληροφόρηση για τα προαναφερόμενα θέματα.

Δίκτυο Πράξη
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργήθηκε για να συνδράμει στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής στην Ελλάδα. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη "Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας" όπως αποτύπωση των τεχνολογικών αναγκών, Τεχνολογικό Παρατηρητήριο, προώθηση τεχνολογίας, εξεύρεση συνεργατών και πηγές χρηματοδότησης,

Ebusiness Forum
Πρόκειται για το forum συνεργασίας και διαβούλευσης της Πολιτείας με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπό την παραγωγή θέσεων και προτάσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία, τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας, προγράμματα επιχορηγήσεων και επιμόρφωσης για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου
H ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στη χώρα μας.

Οδηγός του Πολίτη
Ο Οδηγός του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διάφορες πληροφορίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θέματα για την Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την Απασχόληση και τα Εργασιακές Σχέσεις και τα Δικαιώματα.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Η ηλεκτρονική διασύνδεση των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και της Επαγγελματικής Κατάρτισης με στόχο την ανανέωση των παιδαγωγικών μεθόδων, την ενθάρρυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων.

Πρόγραμμα Δικτυωθείτε
Πληροφορίες για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Ελλάδα.


Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Η Ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων

[Home] [Γραφείο ΣΕΠ] [Nέα] [Συνδέσεις] [Bάσεις 2005] [Θέματα 2005] [AΕΙ - ΤΕΙ] [Mηχανογραφικό]