Διευκρινίσεις για τη Δικαιολόγηση των Απουσιών Μαθητών/τριών που Συνοικούν με Άτομα που Πάσχουν από Σοβαρό/ά Υποκείμενο/α Νόσημα/τα

Δικαιολόγηση απουσιών για μαθητές που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα 세무사랑 다운로드. Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ Download the application for employment. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα 19-04-2021 ms teams.

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 디졸브 다운로드.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ news intro. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής) στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

ΕΞΕ – 43805 – 2021 – Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών

ΦΕΚ Β 1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_ΚΥΑ_ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ενημέρωση για την γραμμή 10306

루리웹 다운로드

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία της Γραμμής 10306 και ειδικότερα της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιών και εφήβων, μέσω της επιλογής 3 Goalkeeper download.

γράμμα ενημερωτικό για την γραμμή-πρωτόκολλο επιλογής 3

afisa 10306

Download Annie Illustration 도쿄구울 다운로드 Download the dictionary sam

Υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης για Συμμετοχή Αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ 2021

Windows 7 default font

ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021

Download Coco Look office 2016 iso 다운로드 Download DeadApple Frozen Game

Ενημέρωση Γονέων – Κηδεμόνων

Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  στο  σχολείο  μας  παρουσιάστηκε  κρούσμα  covid-19,  την  Παρασκευή  26-02-2021 이현주 다운로드. Έγιναν  τα  προβλεπόμενα  από  τα  πρωτόκολλα  του ΕΟΔΥ.

Το τμήμα  A3 του  σχολείου  μας   διέκοψε τη  δια ζώσης λειτουργία του  ενώ  παράλληλα  ξεκίνησε μαθήματα  εξ αποστάσεως  μέσω  της  ψηφιακής  πλατφόρμας webex για δεκατέσσερις (14)  ημέρες sd카드에. Πραγματοποιήθηκε  άμεσα   καθαριότητα  και  απολύμανση σε  όλους τους χώρους  του  Σχολείου It's just a good download. Τη Δευτέρα  1 – 03 – 2021   οι  μαθητές  του τμήματος  Α3 καθώς  και  οι  στενές  επαφές του μαθητή  (μαθητές όλου του τμήματος  καθώς  και πιο στενές επαφές του μαθητή και  εκπαιδευτικοί), έκαναν  μοριακά  test  και   αναμένουμε  αποτελέσματα έως  την  Τρίτη 2-03-2021 pokemon games.

Από  την  Παρασκευή  26 -02-2021  παρατηρείται   φαινόμενο εκτεταμένης απουσίας μαθητών-μαθητριών – πλην του τμήματος Α3, από  τη δια ζώσης  λειτουργία  του σχολείου, με  αποτέλεσμα να  μην πραγματοποιούνται τα μαθήματα 유니콘 다운로드.

Σας  επισημαίνουμε  ότι   οι  μαθητές – μαθήτριες  θα   πρέπει  να  προσέρχονται  κανονικά  στο  σχολείο  (διότι οι απουσίες  καταγράφονται) ,εκτός εάν υπάρχει  κάποιος  σοβαρός λόγος, όπως:

  • Οι  μαθητές –  μαθήτριες    να  έχουν έρθει  σε  επαφή  με θετικό  κρούσμα covid-19.
  • Κάποιος μαθητής – μαθήτρια  να αισθάνεται   αδιαθεσία.

Σημειώνεται ότι σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις οι  γονείς – κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο.

Στην περίπτωση που μαθητής – μαθήτρια υποβάλλεται σε test για covid-19, θα πρέπει -μέσω του γονέα/κηδεμόνα του – να γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στη Διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Για οτιδήποτε άλλο αφορά τη λειτουργία του σχολείου θα ενημερωθείτε επίσημα από τη Διεύθυνση του Σχολείου.