Εκπρόσωποι μαθητικής κοινότητας

1 5  Μ Ε Λ Ε Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Πρόεδρος Προσίλης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος Μπάζου Αντωνία Ελένη
 Γραμματέας Λιώσης Νικόλαος
Μέλος  Αθανασούλα  Άννα Μαρία
Μέλος Αργείτης  Γεώργιος
Μέλος Ζαμπετάκης Δημήτριος
 Μέλος Καπούλα Αντωνία
 Μέλος Κουτσοποδιώτης Χριστόφορος
 Μέλος Μπέγκα  Οδυσσέας
 Μέλος Νάκου Ειρήνη
 Μέλος Νικολέτος Κοσμάς
 Μέλος Πίλουρη Μαρκέλλα
 Μέλος Σκούρτης Πέτρος
Μέλος Στρατηγάκης Βασίλειος
Μέλος Χαλούβας Ιωάννης