Μηχανογραφικό Δελτίο

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου το σχολείο θα λειτουργήσει (08:30 π.μ. – 2:00 μ.μ.) στις 9/7, 14/7, 16/7 και 17/7.