Ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2015

Ανακοίνωση για τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων:   communication_examination_centers_specialized_courses

Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων: decision_examination_centers_specialized_courses

Δελτίο τύπου εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων: press_release_for_examination_centers_of_special_courses

Ορισμός εξεταστικού κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών: english_test_center