Εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των  Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας: προθεσμία_αστυνομικών_σχολών_2015

Προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας: προκήρυξη_αστυνομικών_σχολών_2015